Adhoc Cultura

Avís Legal

Els drets de propietat intel·lectual dels serveis on-line de ADHOC CULTURA i del seu contingut pertanyen a aquesta societat o, si escau, a terceres persones.

L'usuari pot visualitzar tots els elements, imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. Per a la utilització amb fins comercials dels continguts del web, la seva distribució, així com la seva modificació, alteració o descompilació, es requereix un permís previ de ADHOC CULTURA.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels continguts i serveis que ADHOC CULTURA pugui oferir a la seva seu web ia no emprar-los per incórrer en activitats il·lícites o contràries a la bona fe ia l'ordenament legal.

Amb la voluntat de millorar la pàgina web, ADHOC CULTURA es reserva el dret d'efectuar les modificacions que consideri oportunes, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats.

ADHOC CULTURA autoritza mencions als seus continguts en altres webs, sempre que no reprodueixin els continguts presents a la pàgina web de ADHOC CULTURA. En el cas de disposar d'un enllaç hipertext a alguna de les seves pàgines, l'usuari ha de saber que està entrant a la pàgina web de ADHOC CULTURA i ha de percebre en el seu navegador la seva adreça URL. Si ADHOC CULTURA detecta l'incompliment de les anteriors condicions, així com qualsevol utilització indeguda dels continguts presentats a la seva pàgina web, es reserva el dret d'exercir totes les accions civils i penals necessàries.

ADHOC CULTURA, SL Carrer Rierassa, 2 B 17488 Cadaqués T.: 677720522 NIF: B5525150