Adhoc Cultura

Els eixos centrals de la Capitalitat Cultural de Sabadell 2024

dijous, 30 de juny del 2022

una proposta en què la cultura esdevé el centre articulador de la ciutadania de Sabadell, amb visió local, professionalitzada i significadora, capaç d’impactar més enllà de la ciutat. Per això la cultura ha d’ocupar la ciutat, treballar en xarxa i cooperar amb entitats i artistes. En definitiva, fer una cultura en què la persona està al centre.

Sabadell dibuixa els eixos centrals de la Capitalitat Cultural 2024 mitjançant un procés de cocreació ideat a partir de la nostra metodologia creada amb la NÚRIA SERRAT ANTOLÍ que permet posar les persones al centre i fer-les partícips de tot el procés de creació, treballant des de l’escolta activa, la transversalitat i l’horitzontalitat. Ahir la Responsable de projectes Eulàlia Estañol Salvador va presentar-ne el resultat:

Artistes de km 0.
Professionalització i dignificació
Treball en xarxa.
Comunicació.
Ús del català.
Projecció internacional.
Projectes a llarg termini
Línies programàtiques.
Connexió del passat, present i futur.
Educació i divulgació.
Descentralització.
Cultura al carrer i arreu.

Així doncs inicia un etapa a Sabadell que ens porta a construir una proposta on la cultura esdevé el centre articulador de la ciutadania de Sabadell. Amb visió local, professionalitzadora i dignificadora, capaç d’impactar més enllà de la ciutat. Per això la cultura l’ha d’ocupar (carrers i barris), treballar amb xarxa i cooperar entre entitats, artistes i, en definitiva fer una cultura on la persona està al centre. Volem donar les gràcies a la Jordina Puntí per la confiança feta i a la Montse Barderi per l’execel.lent tasca de coordinció i convocatòria dels sis grups realitats !

Feliç Cultura !


Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa