Adhoc Cultura

"Treballem perquè totes les persones puguin gaudir dels beneficis de la cultura"

- Causa justa

"El propòsit és fer créixer l'empoderament, el benestar i l'enriquiment emocional de les persones"

- Per què

"Oferim una metodologia i unes eines perquè les organitzacions i les persones a qui donem suport siguin capaces de donar continuïtat al treball engegat de manera autònoma, fent sostenible els resultats a llarg termini i fins i tot tirant endavant noves iniciatives"

- Com

"Amb la creació de plans estratègics i d'innovació cultural, així com la creació d'activitats i d'iniciatives culturals, socials i educatives posant la persona al centre"

- Què

"Apropar la cultura a la societat com a motor de millora i innovació social"

- Missió

"Treballem per desenvolupar una metodologia accessible, les eines adients i els canals propis per assegurar l'accés universal a la cultura"

- Visió

"Les persones són l'eix principal de tots els projectes i les activitats que fem. Hem creat un equip multidisciplinari cohesionat i volem que les organitzacions a les quals donem suport ens considerin part de l'equip i sentin que el seu és un projecte compartit."

- Valor: Les persones primer

"Som corresponsables dels resultats que ajudem a assolir i de les decisions que ajudem a prendre a emprenedors/es, empresaris/es i l'equip humà d'organitzacions i institucions."

- Valor: Corresponsabilitat

"Volem oferir una metodologia i unes eines perquè les organitzacions i les persones a qui donem suport siguin capaces de donar continuïtat al treball engegat, de manera autònoma, fent sostenible els resultats a llarg termini i fins i tot tirant endavant noves iniciatives"

- Valor: Empoderament

"No hi ha dues accions ni dos projectes idèntics, encara que es basin en la mateixa metodologia o comparteixin alguns pilars. Per aquest motiu, sempre cerquem la millora contínua i el valor afegit en tota la cadena de valor dels projectes a través de la línia estratègica d'R+D+I."

- Valor: Creativitat i innovació

"Totes les persones de l'equip tenim la llibertat d'expressar la nostra opinió i compartim tot el coneixement i la informació que generem, de manera interna i externa."

- Valor: Transparència i comunicació

Adhoc Creant Vincle