Adhoc Cultura

Biblioteques de l'Hospitalet

Com podem implementar un projecte estratègic de forma participativa i participada per obtenir un document operatiu de forma consensuada?

Com podem implementar un projecte estratègic de forma participativa i participada per obtenir un document operatiu de forma consensuada?

Com podem implementar un projecte estratègic de forma participativa i participada per obtenir un document operatiu de forma consensuada? era el repte que ens va presentar la direcció de la xarxa de biblioteques de L'Hospitalet.

Per a fer-ho vam dissenyar una estructura amb tres blocs de treball: un primer conjunt a partir d’una primera sessió celebrada en dissabte al matí amb tota la plantilla de treballadors/es (67 persones) de la xarxa. Aquest va ser el punt de partida, utilitzant el nostre mètode varem poder identificar les demandes i les propostes de les persones treballadores de la xarxa; un cop fet el buidatge iniciem el segon bloc de treball: es varen establir diverses reunions per analitzar els resultats i encaixar-los dins el marc estratègic de les biblioteques de l'Hospitalet i les pautes marcades per la DIBA. Un cop revisats els objectius i els xxx es va crear un document de treball que en va permetre inicar el tercer bloc: Compartir-lo i treballar-lo de forma individual en cada una de les biblioteques de la xarxa.

Com a resultat d’aquest procés de 4 mesos s’ha obtingut un document de pla d’acció en el marc del pla estratègic però personalitzat per a cada una de les set biblioteques que forma part de la xarxa de la ciutat. En aquest document on es descriuen les línies estratègiques i els objectius va acompanyat del propi pla d’acció de cada una de les biblioteques


Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa