Adhoc Cultura

Museu de l'Empordà

Amb la nova direcció del museu (2017) iniciem el procés per poder articular un nou servei educatiu

Amb la nova direcció del museu (2017) iniciem el procés per poder articular un nou servei educatiu

Amb la nova direcció del museu (2017) iniciem el procés per poder articular un nou servei educatiu. És el primer cop que hi incorporem la nostra metodologia. Per a aquest procés, que es va desplegar al llarg d’un any i mig de feina, es va comptar amb la implicació i la participació de més de cinquanta persones del món educatiu, cultural i social de Figueres, així com dels joves i els infants de la ciutat. El resultat va ser una proposta educativa amb un fort component local però amb vocació universal, treballant el contingut i les accions de manera participativa amb el conjunt de la població. I on, per sobre de tot, tenim el repte construir un museu que tingui ànima i vida, per emocionar els alumnes i despertar-los la curiositat i la creativitat.

El 2019 n’iniciem la implementació i s’aconsegueix una gran resposta per part de les institucions educatives de la ciutat. Just abans de la pandèmia la totalitat dels centres de la ciutat havien participat en alguna de les propostes presentades, i passat el període confinament, el servei segueix creixent fins a desenvolupar 12 projectes educatius, entre els quals Pliboniga, que rep el Premi Baldiri Reixach en la categoria d’experiències innovadores, ja que treballa “la gestió emocional, la inclusió i el foment de l’esperit crític”


Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa