Adhoc Cultura

Coordinació

Coordinació i dinamització d'equips de treball

Coordinació i dinamització d'equips de treball
Amb una metodologia pròpia amb el concepte d'estratègia compartida, oferim serveis de coordinació i dinamització de comissions, taules de treball i equips. Ho fem garantint una interacció positiva i eficient entre tots els membres. Treballem per potenciar el treball en equip i l'assoliment dels objectius compartits. Es pot consultar l'Espai Mètode i el projecte de coordinació i dinamització de la Taula d'Educació i Museus de Barcelona.

Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa