Adhoc Cultura

Innovació I+D

Innovació cultural i+d en cultura

Innovació cultural i+d en cultura
Estem compromesos amb la innovació en el camp cultural. Desenvolupem projectes de recerca i desenvolupament per incorporar noves idees, tecnologies i pràctiques al sector, garantint una perspectiva holística i posant les persones al centre. Es poden consultar el projecte La Nut, el Pla de drets culturals dels museus de Barcelona o el projecte d'Arts en Salut.

Descobreix el nostre espai de suport mutu en el sector cultural, una proposta que neix de la preocupació i de les dificultats que han d'afrontar els diferents actors de l'escenari cultural davant d'un context marcat per la incertesa, el canvi i la inestabilitat. Un espai on alliberem els nostres aprenentatges, eines i metodologies. Una proposta d'acompanyament personalitzat en la cerca de recursos i d'informació d'interès per a agents culturals en el marc d'un context de gran incertesa